ใน 5 ต.ค.64 พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.และคณะฯ เดินทางตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ กองเรือยุทธการ 401(ฉก.กร.401)ทางน้ำ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในการสำรวจขอบเขตการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่เพื่อเตรียมกำลังให้พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่

Release Date : 05-10-2021 00:00:00
ใน 5 ต.ค.64 พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.และคณะฯ เดินทางตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ กองเรือยุทธการ 401(ฉก.กร.401)ทางน้ำ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในการสำรวจขอบเขตการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่เพื่อเตรียมกำลังให้พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่

ใน 5 ต.ค.64 พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.และคณะฯ เดินทางตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ กองเรือยุทธการ 401(ฉก.กร.401)ทางน้ำ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในการสำรวจขอบเขตการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่เพื่อเตรียมกำลังให้พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทางน้ำได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และปฏิบัตการจิตวิทยาในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเน้นบริเวณที่มีการสัญจรทางน้ำหนาแน่น ในพื้นที่ระหว่างสะพานนนทบุรี จว.ปทุมธานี ถึง ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จว.สมุทรปราการ และพื้นที่อื่นๆ ตามที่หน่วยเหนือจะสั่งการ และในการตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ ประกอบด้วย
- เวลา 0830 นชภ.4 จัดเรือ ล.180 จนท.ประดาน้ำ 2 นายพร้อมอุปกรณ์รับ ผบ.กลน. ที่ท่าเรือ บก.กลน.
- เวลา 0900 ออกเรือตรวจพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่ท่าเรือพระประแดง จว.สมุทรปราการ - สะพานภูมิพล 1 จว.สมุทรปราการ 
- นชภ.3 จัดเรือ ล.151 จนท.ประดาน้ำ 2 นายพร้อมอุปกรณ์ รับ ผบ.กลน. ที่บริเวณสะพานภูมิพล 1 จว.สมุทรปราการ  ตรวจพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่สะพานภูมิพล 1 - สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ กรุงเทพฯ 
- นชภ.2 จัดเรือ ล.147 จนท.ประดาน้ำ 2 นายพร้อมอุปกรณ์ รับ ผบ.กลน. ที่บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ กรุงเทพฯ  ตรวจพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ - สะพานพระนั่งเกล้า จว.นนทบุรี 
- นชภ.1 จัดเรือ ล.146 รับ ผบ.กลน. ที่บริเวณสะพานสมเด็จพระนั่งเกล้า จว.นนทบุรี ตรวจพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่สะพาน พระนั่งเกล้า จว.นนทบุรี - สะพานนนทบุรี จว.ปทุมธานี 
- เวลา 1145 ผบ.กลน. ตรวจเยี่ยมหมู่เรือถวายความปลอดภัยพระตำหนักจังหวัดปทุมธานี(มป.14)และหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ1(นชภ.1)     พร้อมกับให้แนวทางในการปฏิบัติงานกับกำลังพลของหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ ทร. ได้ปรากฏสู่สายตาประชาชน เพื่อให้มีทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่นและศรัทธาใน ทร.        
- เวลา 1230 ผบ.กลน. เดินทางกลับ บก.กลน. โดยทางรถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน 5 ต.ค.64 พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.และคณะฯ เดินทางตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ กองเรือยุทธการ 401(ฉก.กร.401)ทางน้ำ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในการสำรวจขอบเขตการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่เพื่อเตรียมกำลังให้พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง