พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. พร้อมกำลังพลจิตอาสา ทร. จัดกิจกรรม "กองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID - 19" ถวายเป็นพระราชกุศล

Release Date : 26-08-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. พร้อมกำลังพลจิตอาสา ทร. จัดกิจกรรม "กองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID - 19" ถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันที่ 25 ส.ค.64 เวลา 10.30 น. พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. พร้อมกำลังพลจิตอาสา ทร. จัดกิจกรรม "กองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID - 19" ถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้จัดเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ SOC-R และเรือเร็วจู่โจมลำน้ำ ลำเลียงอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มและผลไม้ เพื่อมอบให้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ชุมชนริมคลองวัดนาคกลางวรวิหาร ริมฝั่งคลองมอญ และชุมชนวัดสุวรรณาราม ริมคลองบางกอกน้อย  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงหน่วยงาน ทร. ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนในเรื่องค่าครองชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

..

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. พร้อมกำลังพลจิตอาสา ทร. จัดกิจกรรม "กองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID - 19" ถวายเป็นพระราชกุศล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง