พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. เดินทางไปกล่าวขอบคุณ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ในการปฏิบัติงานของกำลังพลหมู่เรือถวายอารักขาพระตำหนัก จังหวัดปทุมธานี (มป.14) เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลที่ร่วมช่วยชีวิตสองแม่ลูก

Release Date : 20-08-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. เดินทางไปกล่าวขอบคุณ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ในการปฏิบัติงานของกำลังพลหมู่เรือถวายอารักขาพระตำหนัก จังหวัดปทุมธานี (มป.14) เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลที่ร่วมช่วยชีวิตสองแม่ลูก

วันที่ 19 ส.ค.64 พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. เดินทางไปกล่าวขอบคุณ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ในการปฏิบัติงานของกำลังพลหมู่เรือถวายอารักขาพระตำหนัก จังหวัดปทุมธานี (มป.14) เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลที่ร่วมช่วยชีวิตสองแม่ลูก เมื่อ 18 ส.ค.64 ณ กองบังคับการหมู่เรือถวายอารักขาพระตำหนัก จังหวัดปทุมธานี (มป.14) อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 
 
แผนกกิจการพลเรือน กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 
.
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. เดินทางไปกล่าวขอบคุณ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ในการปฏิบัติงานของกำลังพลหมู่เรือถวายอารักขาพระตำหนัก จังหวัดปทุมธานี (มป.14) เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลที่ร่วมช่วยชีวิตสองแม่ลูก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง