พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ” ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมนายทหารฝ่ายอำนว

Release Date : 11-08-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ” ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมนายทหารฝ่ายอำนว

พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ” ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ กลน. ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ภายในอาคารกองบัญชาการกองเรือลำน้ำ (ประตูทางเข้าอาคาร บก.กลน. ชั้น ๑) เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐
      จากนั้นเวลา ๑๑๐๐ พล.ร.ต. ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. ได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ” ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ กลน. และกำลังพลจิต อาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มอบข้าวสาร ไข่ไก่ ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา และน้ำตาลทราย จำนวน ๒๐๐ ชุด เพื่อมอบให้กับประธานชุมชนและผู้นำชุมชนโยธินพัฒนา ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนร่วมรับมอบนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงหน่วยงาน ทร. ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดและเป็นไปตามนโยบาย ผบ.ทร. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
        กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรและประชาชนมาโดยตลอด
 
แผนกกิจการพลเรือน กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ” ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมนายทหารฝ่ายอำนว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง