พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.จัดพิธีบวงสรวง พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณ ห้องธงชัยเฉลิมพล ชั้น3 อาคาร 1 บก.กลน. และอ่านคำประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2564 หน้า บก.กลน. ใน 19 พ.ค.64

Release Date : 02-06-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.จัดพิธีบวงสรวง พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณ ห้องธงชัยเฉลิมพล ชั้น3 อาคาร 1 บก.กลน. และอ่านคำประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2564 หน้า บก.กลน. ใน 19 พ.ค.64

 

พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.จัดพิธีบวงสรวง พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณ ห้องธงชัยเฉลิมพล ชั้น3 อาคาร 1 บก.กลน. และอ่านคำประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2564 หน้า บก.กลน. ใน 19 พ.ค.64  กองทัพเรือกำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปีเป็น”วันอาภากร”เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง 
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
”องค์บิดาของทหารเรือไทย”ที่ได้ทรงวางรากฐานกิจการกองทัพเรือ ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆภายในกองทัพเรือทำให้กองทัพเรือเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยาประเทศตราบจนทุกวันนี้

.

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.จัดพิธีบวงสรวง พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณ ห้องธงชัยเฉลิมพล ชั้น3 อาคาร 1 บก.กลน. และอ่านคำประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2564 หน้า บก.กลน. ใน 19 พ.ค.64
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง