พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับและขอบคุณพล.ร.ท.รณภพ กาญจนพันธุ์ จก.สพ.ทร. ที่อนุเคราะห์ให้ กลน. ใช้พื้นที่ฝึกหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ(ระดับผู้ปฏิบัติ)ประจำปี งป.64 พร้อมทั้งให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อ 21 พ.ค.64 เวลา

Release Date : 02-06-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับและขอบคุณพล.ร.ท.รณภพ กาญจนพันธุ์ จก.สพ.ทร. ที่อนุเคราะห์ให้ กลน. ใช้พื้นที่ฝึกหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ(ระดับผู้ปฏิบัติ)ประจำปี งป.64 พร้อมทั้งให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อ 21 พ.ค.64 เวลา

...

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับและขอบคุณพล.ร.ท.รณภพ กาญจนพันธุ์ จก.สพ.ทร. ที่อนุเคราะห์ให้ กลน. ใช้พื้นที่ฝึกหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ(ระดับผู้ปฏิบัติ)ประจำปี งป.64 พร้อมทั้งให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อ 21 พ.ค.64 เวลา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง