พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม หลักสูตรการปฎิบัติการตามลำน้ำ(ระดับผู้ปฏิบัติ) ประจำปี งป.64 เพื่อฝึกอบรมกำลังพลทดแทน นรข.ในวาระ ต.ค.64ให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ในเรือทุกชนิด ที่มีใช้งานใน นรข. อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานตามยุท

Release Date : 02-06-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม หลักสูตรการปฎิบัติการตามลำน้ำ(ระดับผู้ปฏิบัติ) ประจำปี งป.64 เพื่อฝึกอบรมกำลังพลทดแทน นรข.ในวาระ ต.ค.64ให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ในเรือทุกชนิด ที่มีใช้งานใน นรข. อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานตามยุท

พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม หลักสูตรการปฎิบัติการตามลำน้ำ(ระดับผู้ปฏิบัติ) ประจำปี งป.64 เพื่อฝึกอบรมกำลังพลทดแทน นรข.ในวาระ ต.ค.64ให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ในเรือทุกชนิด ที่มีใช้งานใน นรข. อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานตามยุทธวิธีและหลักนิยมในสงครามลำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคการฝึกอบรมในพื้นที่ กอง รปภ. สพ.ทร.  อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ 21 พ.ค.64

.

..

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม หลักสูตรการปฎิบัติการตามลำน้ำ(ระดับผู้ปฏิบัติ) ประจำปี งป.64 เพื่อฝึกอบรมกำลังพลทดแทน นรข.ในวาระ ต.ค.64ให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ในเรือทุกชนิด ที่มีใช้งานใน นรข. อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานตามยุท
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง