พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ผู้แทน กองทัพเรือ “กองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ลงพื้นที่ดำเนินการปรุงอาหารแจกพร้อมกับน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด เ

Release Date : 02-06-2021 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ผู้แทน กองทัพเรือ “กองทัพเรือเพื่อประชาชน    ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ลงพื้นที่ดำเนินการปรุงอาหารแจกพร้อมกับน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด      เ

พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ
กองเรือยุทธการ ผู้แทน กองทัพเรือ “กองทัพเรือเพื่อประชาชน    ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ลงพื้นที่ดำเนินการปรุงอาหารแจกพร้อมกับน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด      เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ พื้นที่สำโรง บริเวณอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

..

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ผู้แทน กองทัพเรือ “กองทัพเรือเพื่อประชาชน    ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ลงพื้นที่ดำเนินการปรุงอาหารแจกพร้อมกับน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด      เ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง