พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ (ระดับผู้ปฏิบัติ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

Release Date : 02-06-2021 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ (ระดับผู้ปฏิบัติ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ
กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ (ระดับผู้ปฏิบัติ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 
 

 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ (ระดับผู้ปฏิบัติ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง