พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. / ผู้แทน ทร. และกำลังพลจิตอาสา ทร. ร่วมแจกจ่ายข้าวกล่อง

Release Date : 20-05-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. / ผู้แทน ทร. และกำลังพลจิตอาสา ทร. ร่วมแจกจ่ายข้าวกล่อง

พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. / ผู้แทน ทร. และกำลังพลจิตอาสา ทร. พร้อมด้วยเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ จำนวน ๓ ลำ และเรือจู่โจมลำน้ำ จำนวน ๑ ลำ ร่วมแจกจ่ายข้าวกล่องจำนวน 500 กล่อง พร้อมน้ำดื่มจาก วศ.ทร.จำนวน 1,000 ขวดให้กับผู้แทนชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ระลอกใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ ในพื้นที่ชุมชนวัดคลองพระราม ชุมชนวัดศรีคงคาราม ชุมชนคลองกง ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ  เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๔

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. / ผู้แทน ทร. และกำลังพลจิตอาสา ทร. ร่วมแจกจ่ายข้าวกล่อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง