กลน.กร. ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Release Date : 29-04-2021 00:00:00
กลน.กร. ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กลน.กร. ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  โดยจัดกิจกรรมฯ ใน ๒๓ มี.ค.๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ บก.กลน.กร.(ชั้น๓) และมีหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้แก่ กลน.กร.  สพ.ทร.(บางนา) และ มว.เรือที่ ๒ กยพ.กร.(บางนา)

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กลน.กร. ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง