กองเรือลำน้ำ จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

Release Date : 17-03-2021 00:00:00
กองเรือลำน้ำ จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้กรุณาร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายกับกำลังพล กองเรือลำน้ำ ตามวงรอบ ณ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ บางนา กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทำการทดสอบจาก โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อ ๑๗ มี.ค.๖๔

  

 

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือลำน้ำ จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง