พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรปฐมนิเทศทหารใหม่ ผลัด ๒/๖๓

Release Date : 06-03-2021 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรปฐมนิเทศทหารใหม่ ผลัด ๒/๖๓

พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรปฐมนิเทศทหารใหม่ ผลัด ๒/๖๓ พร้อมกับรับชมการฝึกลักษณะท่าทางทหารบุคคลท่ามือเปล่า และบุคคลท่าอาวุธ ตามคู่มือแบบฝึก รร.ทม.รอ. ณ กองบัญชการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (บางนา) กรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรปฐมนิเทศทหารใหม่ ผลัด ๒/๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง