พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองอำนวยการฝึกเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัยของ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

Release Date : 05-03-2021 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองอำนวยการฝึกเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัยของ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองอำนวยการฝึกเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัยของ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วัดศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เมือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองอำนวยการฝึกเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัยของ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง