กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

Release Date : 15-02-2021 00:00:00
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดเจ้าหน้าที่ฝึกทบทวนให้กับกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย เพื่อทบทวนองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ และเสริมสร้างความชำนาญให้กับกำลังพล ระหว่าง ๘ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง