พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ กรุณากล่าวให้แนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการ ทหารกองประจำการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

Release Date : 11-02-2021 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ กรุณากล่าวให้แนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการ ทหารกองประจำการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ กรุณากล่าวให้แนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการ ทหารกองประจำการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ในการแถวตรวจบัญชีพล ฝึกท่าพระราชทาน และตรวจเครื่องหมายเครื่องแต่งกาย ประจำสัปดาห์