กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนเข้าพบปะผู้นำชุมชุน

Release Date : 08-02-2021 00:00:00
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนเข้าพบปะผู้นำชุมชุน

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนเข้าพบปะผู้นำชุมชุน เพื่อหาข้อมูลข่าวสาร ปัญหา หรือความต้องการในการที่หน่วยจะเข้าไปพัฒนาร่วมกับประชาชนในพื้นที่บางนา กทม. และพื้นที่หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ ๒(นชภ.๒) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนเข้าพบปะผู้นำชุมชุน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง