พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบ ใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ

Release Date : 05-02-2021 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบ ใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ

พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ใน ๑ ก.พ.๖๔ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๓ กองบัญชาการกองเรือเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔   

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบ ใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง