การสนับสนุนการจัดขบวนเรือสนับสนุนในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร พ.ศ.๒๕๖๒

Release Date : 28-01-2021 00:00:00
การสนับสนุนการจัดขบวนเรือสนับสนุนในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร พ.ศ.๒๕๖๒

- การสนับสนุนการจัดขบวนเรือสนับสนุนในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร พ.ศ.๒๕๖๒

https://drive.google.com/file/d/1P7eUVESHc82r_AZKUVTfP6vyXa7-zbfs/view?usp=sharing