กองเรือลำน้ำ กองเรีอยยุทธการ ฝึกการนำเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่ให้กับกำลังพลของ กองเรือลำน้ำ กองเรีอยยุทธการ

Release Date : 18-05-2020 00:00:00
กองเรือลำน้ำ กองเรีอยยุทธการ ฝึกการนำเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่ให้กับกำลังพลของ กองเรือลำน้ำ กองเรีอยยุทธการ

   กองเรือลำน้ำ กองเรีอยยุทธการ ฝึกการนำเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่ให้กับกำลังพลของ กองเรือลำน้ำ กองเรีอยยุทธการ ตามเส้นทาง กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ - อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสุมทรปราการ ในระหว่าวงวันที่ ๕, ๗, ๘ และ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือลำน้ำ กองเรีอยยุทธการ ฝึกการนำเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่ให้กับกำลังพลของ กองเรือลำน้ำ กองเรีอยยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง