พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นประดิษฐานยังพลับพลา ณ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

Release Date : 29-04-2020 00:00:00
พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นประดิษฐานยังพลับพลา ณ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

           พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นประดิษฐานยังพลับพลา โดยมี พลเรือตรี อาภากร  อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นประดิษฐานยังพลับพลา ณ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง