พล.ร.ต.อาภากร อยู่คงแก้ว ผบ.กลน. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล กลน.กร.ที่ปฏิบัติราชการกับ นรข.เขตเชียงราย

Release Date : 24-02-2020 00:00:00
พล.ร.ต.อาภากร อยู่คงแก้ว ผบ.กลน. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล กลน.กร.ที่ปฏิบัติราชการกับ นรข.เขตเชียงราย

ใน ๒๐๑๐๐๐ ก.พ.๖๓ พล.ร.ต.อาภากร อยู่คงแก้ว ผบ.กลน. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล กลน.กร.ที่ปฏิบัติราชการกับ นรข.เขตเชียงราย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องข้อเสนอแนะรวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัตราชการพื้นที่ห่างไกลที่ตั้งปกติ

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.อาภากร อยู่คงแก้ว ผบ.กลน. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล กลน.กร.ที่ปฏิบัติราชการกับ นรข.เขตเชียงราย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง