น.อ.ดนุพล จาตกานนท์ รอง ผอ.กองช่าง พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของ รร.วัดโยธินประดิษฐ์

Release Date : 10-01-2020 00:00:00
น.อ.ดนุพล  จาตกานนท์  รอง ผอ.กองช่าง พร้อมกำลังพล  ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ของ รร.วัดโยธินประดิษฐ์

      เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๓  น.อ.ดนุพล  จาตกานนท์  รอง ผอ.กองช่าง พร้อมกำลังพล  ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ของ รร.วัดโยธินประดิษฐ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานกับชุมชนในพื้นที่   อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานการปฏิบัติอื่นๆ    ในครั้งต่อไป ณ รร.วัดโยธินประดิษฐ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.ดนุพล  จาตกานนท์  รอง ผอ.กองช่าง พร้อมกำลังพล  ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ของ รร.วัดโยธินประดิษฐ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง