น.อ.ดนุพล จาตกานนท์ รอง ผอ.กองช่าง กลน. เป็นผู้แทน ผบ.กร. พร้อมกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

Release Date : 07-01-2020 00:00:00
น.อ.ดนุพล  จาตกานนท์  รอง ผอ.กองช่าง กลน. เป็นผู้แทน ผบ.กร. พร้อมกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย   ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

        น.อ.ดนุพล  จาตกานนท์  รอง ผอ.กองช่าง กลน. เป็นผู้แทน ผบ.กร. พร้อมกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พรบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสำนักการสังคี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๓
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.ดนุพล  จาตกานนท์  รอง ผอ.กองช่าง กลน. เป็นผู้แทน ผบ.กร. พร้อมกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย   ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง