น.อ.กรวิทย์ ฉายะรถี รอง ผบ.กลน. เป็นผู้แทน ผบ.กลน.กร.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือของ กลน.กร.ประจำปี งป.๖๓

Release Date : 17-12-2019 00:00:00
 น.อ.กรวิทย์ ฉายะรถี รอง ผบ.กลน. เป็นผู้แทน ผบ.กลน.กร.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือของ กลน.กร.ประจำปี งป.๖๓

        ใน ๑๗ ธ.ค.๖๒ น.อ.กรวิทย์ ฉายะรถี รอง ผบ.กลน. เป็นผู้แทน ผบ.กลน.กร.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือของ กลน.กร.ประจำปี งป.๖๓  ณ บก.กลน.

รูปภาพที่เกียวข้อง
 น.อ.กรวิทย์ ฉายะรถี รอง ผบ.กลน. เป็นผู้แทน ผบ.กลน.กร.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือของ กลน.กร.ประจำปี งป.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง