กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

Release Date : 21-04-2018 03:42:07
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดเจ้าหน้าที่ ฝึกทบทวนให้กับกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

เขตหนองคาย และเขตนครพนม เพื่อทบทวนองค์ความรู้ เพิ่มทักษะและ เสริมสร้างความชำนาญ ให้กับกำลังพล

ระหว่าง ๑๘-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และ ๒ -๖ เมษายน ๒๕๖๑

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง