เสนาธิการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นตัวแทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

Release Date : 09-01-2018 00:21:02
เสนาธิการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นตัวแทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

นาวาเอก ทรงฤทธิ์  ฉัตรเงิน เสนาธิการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นตัวแทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบวรราชานุสาวรีย์ฯโรงละครแห่งชาติ  เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นตัวแทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง