เสนาธิการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิดการฝึกผสม FLASH TORCH 18-1

Release Date : 21-11-2017 19:37:07
เสนาธิการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิดการฝึกผสม FLASH TORCH 18-1

นาวาเอก ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เสนาธิการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิดการฝึกผสม FLASH TORCH 18-1

ณ บก.นสร.กร. ซึ่งการฝึกผสม FLASH TORCH เป็นการฝึกปฏิบัติการผสมในระดับยุทธวิธีด้านการปฏิบัติการพิเศษ โดย กลน.กร.

ได้ส่งกำลังเข้าร่วมกับ นสร.กร. และ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ทร.สหรัฐฯ ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ทำการฝึกในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดปทุมธานี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิดการฝึกผสม FLASH TORCH 18-1
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง