กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และ ทร.สหรัฐ ทำการสำรวจพื้นที่ เพื่อกำหนดเป็นสถานที่ฝึก FLASH TORCH

Release Date : 08-11-2017 14:51:15
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และ ทร.สหรัฐ  ทำการสำรวจพื้นที่ เพื่อกำหนดเป็นสถานที่ฝึก  FLASH TORCH

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และ ทร.สหรัฐ  ทำการสำรวจพื้นที่บริเวณ

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา กำหนดเป็นสถานที่ฝึก  FLASH TORCH และ

ประสานงานกับ หน่วยราชการ วัด รวมถึงผู้นำชุมชนในพื้นที่  ณ   อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี  เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และ ทร.สหรัฐ  ทำการสำรวจพื้นที่ เพื่อกำหนดเป็นสถานที่ฝึก  FLASH TORCH
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง