กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ สนับสนุนรถยนต์บรรทุก ลำเลียงเครื่องผลักดันน้ำ

Release Date : 24-10-2017 23:09:00
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ สนับสนุนรถยนต์บรรทุก ลำเลียงเครื่องผลักดันน้ำ

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ร่วมกับ อร. (อจปร.อร.) ให้การสนับสนุน กรมชลประทาน ในการติดตั้ง

เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำบริเวณแม่น้ำท่าจีน โดยให้การสนับสนุนรถยนต์บรรทุก ในการลำเลียง

เครื่องผลักดันน้ำ ไปยังจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ สนับสนุนรถยนต์บรรทุก ลำเลียงเครื่องผลักดันน้ำ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง