ผบ.กลน. ออกกำลังกายร่วมกับกำลังพลของหน่วย ณ ห้องออกกำลังกาย บก.กลน. เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๐

Release Date : 20-04-2017 14:39:01
ผบ.กลน. ออกกำลังกายร่วมกับกำลังพลของหน่วย  ณ ห้องออกกำลังกาย บก.กลน. เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๐

  พล.ร.ต. นิกิตติ์  ฑีร์ฆะยศ ผบ.กลน. ออกกำลังกายร่วมกับกำลังพลของหน่วย ในโอกาสเปิดใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย
ที่ได้รับ งป. สนับสนุนจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล   ณ ห้องออกกำลังกาย  บก.กลน. เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ
เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๐ 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.กลน. ออกกำลังกายร่วมกับกำลังพลของหน่วย  ณ ห้องออกกำลังกาย บก.กลน. เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง