การปฏิบัติราชการ สนับสนุน กทม.ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จากท่าเรือเทเวศร์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ในวันที่ ๑ ม.ค.๖๐

Release Date : 02-01-2017 00:00:00
การปฏิบัติราชการ สนับสนุน กทม.ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จากท่าเรือเทเวศร์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ในวันที่ ๑ ม.ค.๖๐

ใน ๑ ม.ค.๖๐    เรือ กร.๙๑๑    เรือ กร.๑๑๓   และเรือ กร.๑๑๔  ออกเรือ รับ - ส่ง ประชาชนในห้วงเวลา ๐๖๐๐ - ๒๑๐๐
 
ในการสนับสนุน กทม. และ นโยบายรัฐบาล ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จาก ท่าเรือเทเวศร์  
 
ไปยัง  ท่าเรือหัวลำโพง  โดยเรือ กร.๙๑๑ รับ - ส่งประชาชน  ๖ เที่ยว   เรือ กร.๑๑๓ รับ - ส่งประชาชน  ๖ เที่ยว  และ
 
 เรือ กร.๑๑๔  รับ - ส่งประชาชน  ๑๒  เที่ยว รวมประชาชนที่ รับ - ส่ง ทั้งหมด  ๑๐๑ คน

รูปภาพที่เกียวข้อง
การปฏิบัติราชการ สนับสนุน กทม.ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จากท่าเรือเทเวศร์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ในวันที่ ๑ ม.ค.๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง