กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชุมพร

Release Date : 08-01-2017 17:15:19
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชุมพร

                   กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย โดยจัดชุดช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัย ให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชุมพร บริเวณตลาดหน้าโรงแรมอวยชัยแกรนด์ อ.หลังสวน จว.ชุมพร

เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๖๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชุมพร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง