การปฏิบัติราชการ สนับสนุน กทม.ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จากท่าเรือเทเวศน์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ในวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙

Release Date : 27-10-2016 08:00:00
การปฏิบัติราชการ สนับสนุน กทม.ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จากท่าเรือเทเวศน์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ในวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙

ใน ๒๖ ต.ค.๕๙    เรือ กร.๑๑๓    เรือ กร.๑๑๔   และเรือ กร.๙๑๑  ออกเรือ รับ - ส่ง ประชาชนในห้วงเวลา ๐๖๐๐ - ๒๑๐๐
 
ในการสนับสนุน กทม. และ นโยบายรัฐบาล ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จาก ท่าเรือเทเวศน์  
 
ไปยัง  ท่าเรือหัวลำโพง  โดยเรือ กร.๑๑๓ รับ - ส่งประชาชน  ๖ เที่ยว   เรือ กร.๑๑๔ รับ - ส่งประชาชน  ๘ เที่ยว  และ  เรือ กร.๙๑๑  
 
รับ - ส่งประชาชน  ๑๔ เที่ยว รวมประชาชนที่ รับ - ส่ง ทั้งหมด ๓๑๕ คน
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
การปฏิบัติราชการ สนับสนุน กทม.ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จากท่าเรือเทเวศน์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ในวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง