พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว

  • พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว

  • ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ

  • สมรส
  • -
  • -