พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ

  • พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ

  • ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ

  • สมรส
  • -
  • -