นาวาเอก อภิวัชร์ แสงทวีป

  • นาวาเอก อภิวัชร์ แสงทวีป

  • ผอ. กองช่าง กองเรือลำน้ำ

  • สมรส
  • -
  • -