นาวาเอก กฤษฎา จิระไตรพร

  • นาวาเอก กฤษฎา จิระไตรพร

  • เสนาธิการกองเรือลำน้ำ

  • สมรส
  • -
  • -