นาวาเอก ยุทธพล สิงห์สถิตย์

  • นาวาเอก ยุทธพล สิงห์สถิตย์

  • ผู้บังคับหมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ

  • สมรส
  • -
  • -